Групата на Зелените в Европейския парламент публикува във вторник, на 28 април, свой „План за възстановяване и устойчивост“ за 5 трилиона евро, основан на трите стълба за устойчиво развитие (икономическо, екологично и социално), а Европейската зелена сделка е в основата му

Групата на Зелените в Европейския парламент публикува във вторник, на 28 април, свой „План за възстановяване и устойчивост“ за 5 трилиона евро, основан на трите стълба за устойчиво развитие (икономическо, екологично и социално), а Европейската зелена сделка е в основата му

„Искаме да се съсредоточим върху възстановяването, което поставя хората и планетата на първо място, запазва климата за бъдещите поколения и създава нови работни места“, казват съпредседателите на групата на Зелените Ска Келер и Филип Ламбертс. За тях всъщност е...
Евродепутатите от COMAGRI гласуваха доклада за преходния регламент на ОСП. Какво предстои?

Евродепутатите от COMAGRI гласуваха доклада за преходния регламент на ОСП. Какво предстои?

Комисията по Земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент (COMAGRI) прие доклада за т. нар. Преходен регламент за ОСП. Докладчикът договори 27 компромисни изменения, обхващащи по-голямата част от внесените 400 изменения. Вече е ясно, че новата ОСП...
Географски указания – европейско съкровище на стойност 75 милиарда евро

Географски указания – европейско съкровище на стойност 75 милиарда евро

Продуктите от хранително-вкусовата промишленост и напитки, чиито имена са защитени от Европейския съюз като „Географски указания“ (ГУ), представляват стойност на продажбите от 74,76 милиарда евро, показва  проучване, публикувано на 20 април 2020 г. от Европейската...
Краткосрочни перспективи: въпреки предизвикателствата, породени от епидемията от коронавирус, селскостопанските и хранително-вкусовите сектори в ЕС показват устойчивост

Краткосрочни перспективи: въпреки предизвикателствата, породени от епидемията от коронавирус, селскостопанските и хранително-вкусовите сектори в ЕС показват устойчивост

Избухването на коронавируса предизвиква безпрецедентни предизвикателства за агро-хранителния сектор на ЕС. Секторът реагира и се приспособява към новите обстоятелства, включително логистични смущения и бързо развиващо се търсене, с ефективност, подкрепен от мерки,...
До 24 април страните-членки на ЕС дават становища по проект на Регламент за стратегическите планове

До 24 април страните-членки на ЕС дават становища по проект на Регламент за стратегическите планове

Председателството на Съвета на ЕС е изпратило на държавите членки преработен проект на Регламент за стратегическите планове. Становища по него се очаква да бъдат подадени до 24 април. Процесът е част от работата по Реформата на ОСП след 2020 г. дори в ситуацията с...
Спад COVID-19, сезонни работници, план за извънредни ситуации на ОСП

Спад COVID-19, сезонни работници, план за извънредни ситуации на ОСП

Министрите на земеделието на ЕС призоваха за по-нататъшни специфични и целенасочени мерки за справяне с трудностите, пред които е изправен селскостопанският хранителен сектор поради пандемията COVID-19, като например ограничения в движението на хранителни продукти,...