Държавите членки ще трябва да осигурят надеждни системи за управление за периода 2021-2027г.

Държавите членки ще трябва да осигурят надеждни системи за управление за периода 2021-2027г.

Държавите членки (ДЧ) ще трябва да осигурят на национално ниво надеждни системи за управление с оглед на новия модел за осъществяване на ОСП и изпълнението на бъдещите Стратегически планове (СП) за периода 2021-2027 г. Европейската комисия (ЕК) в рамките на заседание...
Мярка 9 е изключително важна за междинната оценка за изпълнението по ПРСР 2014 – 2020 г.

Мярка 9 е изключително важна за междинната оценка за изпълнението по ПРСР 2014 – 2020 г.

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” е изключително важна за междинната оценка за изпълнението по ПРСР 2014 – 2020 г., това заяви Атидже Алиева-Вели заместник изпълнителен директор на ДФЗ. Утре предстои среща и дебат с всички кандидати по...
ДФЗ ще изплати 1 млрд. лева до края на годината

ДФЗ ще изплати 1 млрд. лева до края на годината

Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати близо 1 млрд. лв. до края на годината. От тях 735 млн. лв. са по схемите на директните плащания за Кампания 2018, близо 100 млн. лв. по ПРСР 2014-2020, а до 10 декември ще тръгнат и средствата по първия транш за отстъпка от акциза...
Фермерите ще получат отстъпка от акциза за литър закупен газьол в размер на 0,38 лв.

Фермерите ще получат отстъпка от акциза за литър закупен газьол в размер на 0,38 лв.

Със заповед на министъра на земеделиетo, храните и горите е определена отстъпка в размер на 0,38 лв. от стойността на акциза за литър закупен газьол  през 2017 г. по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното...
Пчеларите ще получат финансова подкрепа по схемата „де минимис”, ако се потвърдят данните им за намалено производство на мед

Пчеларите ще получат финансова подкрепа по схемата „де минимис”, ако се потвърдят данните им за намалено производство на мед

В две от големите търговски вериги у нас се проведе “Ден на българския производител”, част от кампанията “Аз подкрепям българските производители, подкрепи ги и ти!” Възможно е пчеларите да бъдат подпомогнати по схемата „де минимис”, след като се направи анализ, който...
Насоки за кандидатите по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

Насоки за кандидатите по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

ДФ „Земеделие“ информира животновъдите, че приемът на заявления за плащане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., ще се извършва в ОД на ДФЗ по местонахождение на животновъдния обект. Необходимо...