В новия проектобюджет на ЕС до 2027 година агросубсидиите за България се орязват от 2,14 на 1,52% от брутния доход

В новия проектобюджет на ЕС до 2027 година агросубсидиите за България се орязват от 2,14 на 1,52% от брутния доход

Вчера  Европейската комисия представи съкратен графично-табличен вариант на бюджета на Европейския съюз за следващия програмен период 2021-2027 г., който показва орязване на относителния дял на средствата, предвидени за Общата селскостопанска политика и за...
Комитетът по земеделие на ЕС решава за преходния период за прилагане на ОСП през 2021 г.

Комитетът по земеделие на ЕС решава за преходния период за прилагане на ОСП през 2021 г.

На днешното заседание на Комитета по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) Европейската комисия ще представи две важни предложения за регламенти, чиято цел е да се гарантира продължаването на сега действащата обща селскостопанска политика ОСП през преходния...
Аграрно-хранителната политика трябва да се съсредоточи върху устойчивостта, тъй като е изправена пред предизвикателството да изхрани нарастващото световно население през следващите десетилетия

Аграрно-хранителната политика трябва да се съсредоточи върху устойчивостта, тъй като е изправена пред предизвикателството да изхрани нарастващото световно население през следващите десетилетия

Аграрно-хранителната политика трябва да се съсредоточи върху устойчивостта, тъй като е изправена пред предизвикателството да изхрани нарастващото световно население през следващите десетилетия, според доклад, изготвен за Комисията по земеделие на Европейския...
Депутатите имат големи надежди за новата политика на ЕС в областта на храните

Депутатите имат големи надежди за новата политика на ЕС в областта на храните

Депутатите очакват амбициозното предложение на Комисията за новата дългосрочна и интегрирана хранителна политика на ЕС, която да гарантира безопасни, качествени и достъпни храни за всички европейски граждани, но без да навреди на участниците във веригата на доставки ....
Съветът информира Европейския парламент , че не е в състояние да приеме всички изменения на бюджета на Европейския съюз за 2020 г., приети на пленарното заседание на ЕП

Съветът информира Европейския парламент , че не е в състояние да приеме всички изменения на бюджета на Европейския съюз за 2020 г., приети на пленарното заседание на ЕП

Съветът информира Европейския парламент (ЕП), че не е в състояние да приеме всички изменения на бюджета на Европейския съюз (ЕС) за 2020 г., приети на пленарното заседание на ЕП проведено на 23 октомври под председателството на зам.-председателя Клара Добрев Проектите...
Заседание на земеделските комисии на ЕС

Заседание на земеделските комисии на ЕС

Конференцията се фокусира върху реформата на Общата селскостопанска политика след 2020 г., както и върху ролята на изменението на климата в селскостопанската политика. Междупарламентарната конференция за реформата на Общата селскостопанска политика (CAP2020) ще бъде...