ДФ „Земеделие“ направи първите плащания по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

ДФ „Земеделие“ направи първите плащания по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

ДФ „Земеделие“ преведе над 1,5 млн. лева ( 1 520 710 лв.) на 168 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Общо 611 фермери подадоха документи за подпомагане по мярката. Финансовата помощ на останалите...
Новата мярка 16 “Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 на ход в края на годината

Новата мярка 16 “Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 на ход в края на годината

Подмярка 16. 1 тръгва в края на 2018г., а подмярка 16.4. през септември 2019г. МЗХГ предвижда до края на 2018 г. да бъде отворен прием за проектни предложение по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското...
МЗХГ подготвя заданието за SWOT- анализ по Стратегическия план за ОСП след 2020 г.

МЗХГ подготвя заданието за SWOT- анализ по Стратегическия план за ОСП след 2020 г.

Започваме подготовката на заданието за SWOT анализа (от английски S/Strengths – силни страни; W/Weaknesses – слаби страни; O/Opportunities- възможности и T/Threats– заплахи) във връзка с подготовката на страната по разработването на Стратегически план за Общата...
Румен Порожанов: Започваме кампания в подкрепа на българските производители

Румен Порожанов: Започваме кампания в подкрепа на българските производители

Производството на български храни бележи ръст през 2018 г. „Желаем в този месец и половина до Коледа да акцентираме върху нашите постижения, върху българското земеделско производство и  българските храни. Целта е да  надградим постигнатото, за да може да продължим по...
ОСП на фокус в Тракийския университет

ОСП на фокус в Тракийския университет

В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, се проведе първият от предвидените пет семинара в университети с аграрни науки.  Домакин на събитието беше Тракийския университет, темата „Възможности за бизнес...
Д-р Лозана Василева : Изплатените средства по ПРСР към 1 ноември възлизат на 680,7 млн. евро

Д-р Лозана Василева : Изплатените средства по ПРСР към 1 ноември възлизат на 680,7 млн. евро

Данните към 1 ноември 2018 г. показват напредък по договориране в размер на общо 1,627 млрд. евро, възлизащи на 59,9% от общия бюджет на Програма за развитие на селските райони. Изплатените средства към 1 ноември са 680,7 млн. евро. Това заяви заместник-министърът на...