ЕК публикува Стратегията „От фермата до трапезата“

ЕК публикува Стратегията „От фермата до трапезата“

Стратегия „От фермата до трапезата“ – за справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна система Стратегията „От ферма до трапезата“ на ЕК е в основата на Европейската Зелена сделка, която цели да направи хранителните системи справедливи, здрави и екологични....
Европейската сметна палата с ново становище относно преходните правила на ОСП

Европейската сметна палата с ново становище относно преходните правила на ОСП

„Селскостопанската политика на ЕС в преход: необходима е приемственост и ясни правила, посочват одиторите“ „Налице са закъснения при договарянето на многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2021—2027 г. и на Oбщата селскостопанска политика (ОСП) след 2020...
Новини от видеоконференцията на земеделските министрите на ЕС с ЕК

Новини от видеоконференцията на земеделските министрите на ЕС с ЕК

Земеделските министри на ЕС проведоха на 13 май 2020 г. видеоконферентна среща, в рамките на която обсъдиха с еврокомисар Войчеховски ефективността на мерките на ЕС, предприети за справяне с въздействието на COVID-19 върху селското стопанство. Засега ЕК не предвижда...
Стратегията „От фермата до трапезата“ има централна роля в инициативата на Комисията за Европейската зелена сделка

Стратегията „От фермата до трапезата“ има централна роля в инициативата на Комисията за Европейската зелена сделка

Устойчивите системи за производство на храни, приложени в кръговата икономика са от ключово значение за постигане на климатичните и екологични цели на Европейската зелена сделка. Те ще позволят намаляване на вредните емисии до безвредни нива както за хората, така и за...
Групата на Зелените в Европейския парламент публикува във вторник, на 28 април, свой „План за възстановяване и устойчивост“ за 5 трилиона евро, основан на трите стълба за устойчиво развитие (икономическо, екологично и социално), а Европейската зелена сделка е в основата му

Групата на Зелените в Европейския парламент публикува във вторник, на 28 април, свой „План за възстановяване и устойчивост“ за 5 трилиона евро, основан на трите стълба за устойчиво развитие (икономическо, екологично и социално), а Европейската зелена сделка е в основата му

„Искаме да се съсредоточим върху възстановяването, което поставя хората и планетата на първо място, запазва климата за бъдещите поколения и създава нови работни места“, казват съпредседателите на групата на Зелените Ска Келер и Филип Ламбертс. За тях всъщност е...
Евродепутатите от COMAGRI гласуваха доклада за преходния регламент на ОСП. Какво предстои?

Евродепутатите от COMAGRI гласуваха доклада за преходния регламент на ОСП. Какво предстои?

Комисията по Земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент (COMAGRI) прие доклада за т. нар. Преходен регламент за ОСП. Докладчикът договори 27 компромисни изменения, обхващащи по-голямата част от внесените 400 изменения. Вече е ясно, че новата ОСП...