Стартира Конкурс  „Иновативен млад фермер“

Стартира Конкурс „Иновативен млад фермер“

Каква е целта на конкурса? Конкурсът за Иновативен млад фермер е една инициатива, чрез която  целим да  насърчим младите земеделски производители, производители на храни, предприемачи в селските райони, лозаро-винари, пчелари, групи/организации на производители и др....