Френска Оперативна група по ЕПИ-АГРИ работи над иновативен проект за колективна сушилня „Plaine Pays d’Auge“: партньорство между говедовъди и зърнопроизводители за добавяне на стойност към люцерната и оборския тор.

Практическите проблеми, за чието разрешаване работи Оперативната група са: зависимостта от външни доставки; въглеродния отпечатък на суровините; развитие на спецификациите.

Цели на проекта: Фокус върху комплементарността и оценяване на местните суровини. Тези малки производства допринасят за финансовата стабилност на зърнопроизводителите и говедовъдите. Зърнопроизводителите засаждат люцерна по агрономически причини. Животновъдите търсят местно добити протеини, но не разполагат с почва, която е благоприятна за отглеждане на люцерна. Понякога имат излишък от оборски тор и имат живи плeтове за дървени стърготини.

Идеята е проста: люцерната е с разумна и стабилна цена във времето и може да бъде разменяна срещу оборски тор, тъй като зърнопроизводителите от своя страна търсят оборски тор. Дървесината може да захранва котела на сушилнята.

Основни дейности: Днес в проекта участват около 30 ферми (конвенционални и биологични). Ще бъдат произведени 1500 т люцерна в радиус от 10 км. След като бъде изсушена и пакетирана на големи бали или палети, люцерната ще бъде транспортирана до ферми на разстояние до 35 км. Разположена в района Фалез, сушилнята позволява прибиране на люцерна, която е все още зелена, за да се запазят протеините. Необходимо е да се създаде кооперация за прибиране, сушене и транспортиране на люцерната. Членовете ще трябва да поемат ангажименти и да подпишат договори.

Очаквани резултати: Амбицията е сушилнята да бъде готова за 2021 г. Отвъд производството на люцерна, целта е да се засили партньорството между животновъди и зърнопроизводители чрез разширяване на гамата от продукти за изсушаване. Новата сушилня ще позволи на зърнопроизводителите да продават други култури, за които преди това не е имало възможност. С този проект членуващите ферми ще се развиват: преход към биологично земеделие или директно засаждане, отговор на промените в спецификациите на млечните продукти (мляко без ГМО), директни продажби към потребителите и т.н. Друг резултат от проекта, който не е количествено определяем, но въпреки това е много осезаем: участие в проект, който е много смислен и носи сигурност и гордост.

Постигнати резултати / първи уроци

 • Оценена е изпълнимостта на проекта;
 • Създадена е асоциацията Secoppa за обединяване на земеделските производители за работа по ротацията на зърнените култури и брутните маржове: измерване на ефекта от въвеждането на люцерна в ротациите и гъвкавостта по отношение на продажната цена;
 • Изготвяне на доклади за изсушените фуражи за оценка на нуждата от люцерна и очаквания формат;
 • Предпроектни разходи: инвестиции, операции, логистика и др.;
 • Отглеждане на различни сортове култури ((метод на тест ленти) за оценка на добива и качеството;
 • Определяне на парцел за инсталация на сушилнята.
 • Огледи на място за изготвяне на първите спецификации на сушилнята.
 • Редовна комуникация около проекта за повишаване на осведомеността.
 • Тези дейности доведоха до стартирането на оперативната фаза през тази година.

Кой ще има полза от проекта

 • Земеделските производители, членуващи в асоциацията.
 • Територията, посредством оценяването на живите плетове и намаляване на въглеродния отпечатък.
 • Намаляване на употребата на фитосанитарни продукти благодарение на люцерната и съответно подобряване на качеството на водата.
 • Други регионални или национални групи, които се интересуват от проекта и биха могли да стартират подобни инициативи.

Обща информация за проекта:

 • Страна: Франция
 • Партньори: Région Normandie, Fédération des Cuma Normandie Ouest, Littoral Normand, Segrafo, Chambre d’Agriculture, Jouffray Drillaud
 • Общ бюджет: € 2 000 000
 • Оперативната група е сформирана и работи по мярка 16 „Сътрудничество“ по ЕПИ-АГРИ
 • Календар на проекта: начало: 01/01/2018; край: 31/12/2021
 • Контакт за проекта: Florian Fremont, e-mail: florian.fremont@cuma.fr

 

Източник: ruralnet.bg