Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) пусна мобилно приложение, което ще помага на фермерите и младите хора да се запознават с ползите и приноса на Общата селскостопанска политика на ЕС.

Приложението се казва CAP (K) NOW и може да бъде свалено от Google Play на телефон или настолен компютър. Идеята е да дава информация в реално време за събитията в земеделския календар според сезона. Под формата на игра всеки трябва да избере своята роля – дали е фермер (зърнопроизводител, зеленчукопроизводител, овощар и др.), животновъд(говедовъдство, овцевъдство, козевъдство, биволовъдство, птицевъдство и др.) или пчелар и да отговори на поставените въпроси.

Мобилното приложение CAP (K) NOW симулира реалния живот на земеделските стопани в условията на селскостопанската политика на Европейския съюз. В него се влиза след регистрация. Потребителите ще получават знания за земеделието, ОСП, безопасността на храните, развитието на селските райони и устойчивото управление на природните ресурси. Те могат да влязат в своите вече съществуващи социални мрежови профили (Facebook, Instagram, Twitter) и да играят, споделят или харесат резултати, съвети или дейности.

Целевите групи са:

– Фермери от всички браншове на сектора;

– Живеещите в селските райони;

– Живеещите в градовете (особено млади хора и семейства в градовете);

– Студенти и деца

– Широката общественост

По време на процеса те ще научат с помощта на съвети и мнения от играта как да процедират правилно в различни ситуации в земеделска дейност. Потребителите могат да изберат област в страната, където желаят да започнат своята ферма или производство. Въпросите ще развият управленските и икономическите и земеделски умения на играчите (къде, кога и как да продават продуктите си и много други).

Цикълът на играта ще се основава на едногодишна база. Въз основа на резултатите, потребителите ще бъдат насърчавани.

Мобилното приложение CAP (K) NOW е част от информационната

кампания по проект „CAP – Hot Spot“ на АЗПБ, с цел да се повиши

общественото разбиране за ролята и приоритетите на Общата

селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз. По този начин ще се насърчат и вдъхновят младите хора да търсят нови възможности в селските райони, както и да преоткрият техния потенциал, представяйки селското стопанство като привлекателен, конкурентоспособен, динамичен и печеливш за младите хора сектор.

За повече информация:

Асоциация на земеделските производители в България

Теодора Георгиева, тел.: 02 951 62 65