Събития в проекта

"Вижте как го правим ние"

Четири събития, в четири различни ферми на територията на страната от типа „Отворени стопанства“, ще проведем в рамките на изпълнението на проекта.

Фестивал "От българско по-българско"

За да си припомним вкуса на българското, за да не забравяме за българските традиции и обичаи, за да не забравяме за нашите корени и за да градим „Земеделие за поколенията“, през  месец юни 2019 г. ще проведем фестивал от типа „От фермата до вилицата“ под надслов – „От българско, по-българско за нашата трапеза“.

Изложения с информационни щандове

Планираме да вземем участие в три от най-популярните и посещавани изложения в страната. На всяко едно от тях ще позиционираме информационни щандове с актуална и полезна информация.

Вижте повече

По време на посещенията гостите ще направят обиколка на фермата, като се запознават с начина на работа и ще  научат повече за ежедневието на земеделските стопани и добрите практики. Организираните дейности могат да включват всичко — като се започне от разходки в стопанството, и/или разнообразни образователни или развлекателни дейности за деца и младежи, разходка с трактор и ремарке, демонстрации, „срещи“ с животните във фермата и се стигне, разбира се, до дегустиране на местна продукция.

 Избрали сме  участниците да бъдат деца – те ще имат възможност да видят истинското земеделие и да научат откъде идва храната. Ще организираме игра за търсене на съкровища, за да се запознаят с фермата, производството и развъждането на животни по лесен и атрактивен начин. Също така ще поканим и студенти, които да вземат участие в събитието. Те ще могат да видят добрите практики в селското стопанство и възможностите, които ПРСР дава на младите хора да започнат собствен селскостопански бизнес и възможностите, които предлагат селските райони. Младите хора ще се запознаят с живота в селските райони, производството на висококачествени храни и запазването на природните ресурси от страна на земеделските производители. Посещенията ще завършват с ателие на здравословно хранене, където участниците ще имат възможност сами да си приготвят храна. И разбира се ще поканим и медия – за да отрази събитието.

Вижте повече
На подходящото място и в подходящото време ще поканим вас, широката аудитория да станете част от един незабравим празник. Ще дадем възможност на всеки, който желае чрез щанд да рекламира и търгува своите продукти. Ще предложим и информационен щанд за да представим инициативи, подходи, възможности за финансиране и друга полезна информация, насочена към организациите и населението, местните малки и средни предприятия в областта на биологичното производство, екологията, околната среда, а изненади ще зарадват най-малките.

Производителите, фермерите и домакините ще бъдат част от нашия – ваш празник, като не само ще представят традиционните продукти, но и ще споделят интересни рецепти, за да запазят здравословните кулинарни традиции, които съществуват сред местните хора.

А за доброто настроение ще се погрижим с много музика и забавления.

И разбира се ще поканим и медия – за да отрази събитието.

Вижте повече
Планираме да вземем участие в три от най-популярните и посещавани изложения в страната. На всяко едно от тях ще позиционираме информационни щандове, на които ще  предоставяме актуална и полезна информация на посетителите за инициативи, подходи, възможности за финансиране. Ще разпространяваме и печатните издания, специално изработени за нуждите на проекта.

Семинари

Предвидили сме поредица от шест семинара, в шест региона на страната, насочени към земеделските стопани.

Семинари в университети с аграрни науки

Пет университета и поредица от пет образователни семинара за младите сме предвидили като част от нашата информационна кампания, посветена на ОСП.

Националната среща на земеделски производители в България

Новите аспекти на Общата селскостопанска политика след 2020 г. ще бъде една от водещите теми на ежегодната конференция на земеделските производители, едно от най-значимите събития за земеделския сектор, посветена на случващото се от земеделския живот в страната.

Вижте повече
Семинарите са насочени към земеделските стопани, на които ще представим тенденциите в сектора, предизвикателствата и  възможностите пред българските фермери, както и инструментите за подпомагане, които Общата селскостопанска политика на ЕС предлага. Ще покажем още как ОСП спомага за стимулиране на работните места, растежа и иновациите в селските райони, както и за приноса на ОСП за храните, здравословния и висококачествен на хранене като начин на живот. Ще популяризираме ползите, оказвани посредством програмите за развитие на селските райони.

Ще разкажем за добрите практики на успешните земеделци у нас.

Вижте повече

Поставили сме си за цел да представим пред младото поколение ОСП като политика за всички граждани на ЕС, която оказва отражение върху живота на всички ни по много начини. Ще покажем как ОСП спомага за стимулиране на работните места, растежа и иновациите в селските райони, как насърчава знанията и иновациите, как спомага за обновяването на поколенията, за приноса на ОСП за храните, здравословния и висококачествен начин на хранене.

Ще разкажем за добрите практики на успешните земеделци у нас.

Вижте повече
На едно място ще съберем представители на агробизнеса, ръководители и експерти от държавната администрация и европейските институции, колеги от неправителствените организации, земеделски стопани, търговски партньори на агробизнеса и академичните среди, за да дискутираме заедно важни теми както за ЕС, така и за националната политика, както и да взаимодействаме помежду си, допринасяйки за утвърждаването на силна земеделска общност в България.

Конкурс - Иновативен млад фермер

Конкурсът за Иновативен млад фермер е една инициатива, чрез която  целим да  насърчим младите земеделски производители в селските райони и да направим по-видима тяхната дейност. Идеята ни е да се наблегне на важната роля на младите земеделски стопани в селските райони,  да популяризират  позитивния им имидж и да демонстрират своите дейности, характеризиращи се с иновации, устойчивост и пазарна ориентация.

Заключителна конференция

На края на едногодишното изпълнение на проекта ще направим заключителна конференция, на която  ще представим резултатите от изпълнението на проекта.

По време на  събитието, ще проведем и церемонията по обявяване и награждаване на победителите  от конкурса за иновативен млад фермер.

Минали Събития

ОСП на фокус в Тракийския университет

ОСП на фокус в Тракийския университет

В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, се проведе първият от предвидените пет семинара в университети с аграрни науки.  Домакин на събитието беше Тракийския университет, темата „Възможности за бизнес...

АЗПБ организира поредица от семинари в различни университети в рамките на кампания „ОСП на фокус“

АЗПБ организира поредица от семинари в различни университети в рамките на кампания „ОСП на фокус“

АЗПБ организира поредица от 5 образователни семинара в различни университети в страната за младите, целящи  повишаване на информираността за възможностите, които Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) предоставя за осъществяването на бизнес...

България ще получи €5.3 млрд. за периода 2014-2020 г. по ОСП

България ще получи €5.3 млрд. за периода 2014-2020 г. по ОСП

„За програмния перод 2014 -2020 г. България ще получи общо 5,3 млрд. евро по линия на Общата селскостопанска политика“, заяви Симеон Кузманов, експерт в дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ към МЗХГ по време на семинар по тема „Подпомагане на агросектора и развитието на селските райони чрез Общата селскостопанска политика на ЕС през 2019 г.“, който се преведе в гр. Добрич.

Земеделският производител Марин Димов отвори фермата си за студенти и ученици  

Земеделският производител Марин Димов отвори фермата си за студенти и ученици  

 Повече от 30 студенти и ученици взеха участие в първото събитие „Отворени дни – Виж как го правим ние“ в семейната ферма на Марин Димов, което се намира в с. Осен, Община Главиница. Събитието се провежда от Асоциацията на земеделските производители в България по проект „CAP – Hot Spot“, изпълняван с финансовата подкрепа на Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската Комисия. Младежите се запознаха със стопанството на земеделския производител Марин Димов. Студентите и децата получиха открит урок по Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС и директно на полето видяха как се прави есенно зарязване на насаждения от кайсии. Демонстрацията беше извършена от Джанлука Пази от фирма „Геоплант вивал“, Италия, която е доставила младите фиданки.

Проекти за 68 млн. евро за неземеделски дейности се приемат по ПРСР 2014-2020

Проекти за 68 млн. евро за неземеделски дейности се приемат по ПРСР 2014-2020

Проекти за неземеделски дейности за общо 68 млн. евро се приемат по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 до 7 декември 2018 г. Това обяви Венислава Бояджиева, експерт дирекция „Развитие на селките райони“ в Министерство на земеделието, храните и горите по време на семинар „Подпомагане на агросектора и развитието на селските райони чрез Общата селскостопанска политика на ЕС през 2019 г.“ в Арбанаси, организиран по проект CAP HOT SPOT на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). Семинарът по проекта се провежда в много подходящ момент, когато е отворен приемът, заяви тя. Подмярката за кандидатстване е 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Информационната кампания се изпълнява по Договор № AGRI 2018-0218, с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Цялата публикувана информация на сайта отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

За връзка с екипа на проекта:

АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  В БЪЛГАРИЯ /АЗПБ/

България

адрес: гр. София, пощ. код 1606

ул. „Владайска“, № 29, ет.1, офис 8

тел.: +359 2 951 62 65

е-mail: Georgieva@azpb.org

интернет страница на кампанията: http://osp.bg/