Повече от 30 студенти и ученици взеха участие в първото събитие „Отворени дни – Виж как го правим ние“ в семейната ферма на Марин Димов, което се намира в с. Осен, Община Главиница. Събитието се провежда от Асоциацията на земеделските производители в България по проект „CAP – Hot Spot“, изпълняван с финансовата подкрепа на Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската Комисия. Младежите се запознаха със стопанството на земеделския производител Марин Димов. Студентите и децата получиха открит урок по Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС и директно на полето видяха как се прави есенно зарязване на насаждения от кайсии. Демонстрацията беше извършена от Джанлука Пази от фирма „Геоплант вивал“, Италия, която е доставила младите фиданки. На терен им бе показано как да проверяват дали насадените дръвчета са в добро състояние или трябва да бъдат заменени с нови. Марин Димов е засадил 4 сорта кайсии на общо 50 декара, като първи добив се очаква през следващата година. След това той представи земеделската си техника в стопанството – комбайн, трактор, сеялка и инвентарът към тях. Производителят обработва 1200 дка с пшеница, царевица и слънчоглед.
Студентите и учениците задаваха въпроси как е развил стопанството, как реализира продукцията, какви средства по линия на ОСП получава и за какво и какви са бъдещите му планове. Някои от тях също са от фермерски семейства и са запознати със земеделския сектор. Те приветстваха идеята за отворени дни на АЗПБ и обмяната на опит. Марин Димов ги насърчи да развиват агробизнес, като сподели, че според него отглеждането на земеделските култури трябва да бъде насочено към опазването на природата. Затова той залага и на биопроизводство в своята ферма.
Присъствалите студенти са от 4-ти курс по специалност „Аграрно инженерство“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Учениците са от 8-ми клас на СОУ „Йордан Йовков“ в Тутракан с профил „Икономическо развитие“. Ръководителят на проекта „CAP – Hot Spot“ Ивайло Тодоров им разясни повече за кампанията и ОСП. Младежите получиха информационни материали и участваха във викторини с награди. Те бяха насърчени да се хранят здравословно и имаха възможност да опитат ябълки, отгледани във фермата на Марин Димов.
Целта на отворените дни е децата и студентите да могат да видят добрите практики в селското стопанство и възможностите, които ОСП дава на младите хора да започнат собствен агробизнес и възможностите, които предлагат селските райони.